Select Page

Се повикуваат граѓаните на Општина Дебрца кои сметаат дека невремето проследено со ветер, силен дожд и град  кое го зафати  подрачјето  на Општина Дебрца на 06.05.2018 година, им има нанесено материјална штета на нивните имоти ( земјоделски површини засадени со култури, станбени објекти, земјоделски објекти, деловни простори) , истата да ја пријават во просториите на општина Дебрца.

Пријавувањето на штетите може да се изврши секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот  од 11.05.2018 година (петок), во архивата на Општина Дебрца, или на телефонскиот број 046/286-855.

 Лице за контакт од Општина Дебрца за пријавување на штетите е Љупчо Балески, член на Општинската комисија за проценка на штети од елементарни непогоди.

Со барањето да се достави копија од имотен лист, а доколку лицата поседуваат фотографии истите да ги приложат.

Број 03-1000/1                                                                            ОПШТИНА ДЕБРЦА

10.05.2018 година                                                                                 с.Белчишта

Големина на Фонт
Контраст