Select Page

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Дебрца аплицираше со три проекти. Тука можете да ги изнесете вашите сугестии, забелешки и поплаки.

ПРОЕКТ  1

Основен проект за изградба на локален пат од с. Злести до с. Белчишта (делница 1 и 2) во општина Дебрца

Забелешки за проектот

5 + 6 =

Љупчо Балески

Љупчо Балески

Коодинатор на проект

моб:+38976315416

е-маил:ljupco.baleski@gmail.com

ПРОЕКТ  2

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛИНИСКИ ОБЈЕКТИ – УЛИЦА ВО С. ВОЛИНО, ОПШТИНА ДЕБРЦА

Забелешки за проектот

5 + 7 =

Љупчо Балески

Љупчо Балески

Коодинатор на проект

моб:+38976315416

е-маил:ljupco.baleski@gmail.com