Select Page

Општина Дебрца ги изветува жителите на село Требеништа  дека согласно проектот за Водоснабдување на повеќе села во општина Дебрца во Сабота 05.06.2021 год. ќе се изведуваат градежни работи на  улицата на влезот во Требеништа од магистралниот пат кај подпатникот при што во период од 08 до 13 часот  ќе биде во  прекин сообраќајот, се замолува месното население  да користат Алтернативни улици.   

                                                                               Општина Дебрца

                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                  Зоран Ногачески