Select Page

Совет на Oпштина Дебрца (2021-2025)

Претседател на Советот на општина Дебрца

Илчо Алексоски – Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ

Членови:

  1. Никола Короскоски – Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ
  2. Јованка Бушиноска – Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ
  3. Крсте Јорданоски – Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ
  4. Ромео Печоски– Политичка партија: СДСМ
  5. Елена Анеска – Политичка партија: СДСМ
  6. Љупчо Паункоски – Политичка партија: СДСМ
  7. Александар Огненоски – Политичка партија: СДСМ
  8. Даниел Огненоски – Политичка партија: ЛДП
  9. Димче Андрески – партија: Група избирачи Димче Андрески “Заедно за Дебрца”
  10. Александар Николоски – Група избирачи Александар Николоски