Select Page
Известување до граѓаните на село Волино

Известување до граѓаните на село Волино

Се известуваат граѓаните на село Волино дека поради изведување на градежни работи на коловозната лента (бетонирање, тампонирање и подготовка за асфалтирање ) на главната влезна улица во селото, од центарот до мостот на каналот на река Сатеска, во правец на село Требеништа, улицата целосно ќе биде затворена за сообраќај и тоа:

Среда, 15.11.2023 година, во временскиот период од 07.00-07.00 часот наредниот ден;

Четврток, 16.11.2023 година, во временскиот период од 07.00-17.00 часот ;

Петок, 17.11.2023 година, во временскиот период од 07.00-17.00 часот .

Се молат граѓаните да го почитуваат новиот режим на сообраќај и за излез и влез во Волино да ги користат алтернативните патишта за Мешеишта, Корошишта и Мороишта, во зависност од релацијата кон која имаат намера да се движат.

Во тек е доизградба на последната фаза од  канализациониот систем во село Волино изградба на пумпната станица број 3

Во тек е доизградба на последната фаза од канализациониот систем во село Волино изградба на пумпната станица број 3

Во село Волино во тек е последната фаза од доизградба на канализациониот систем /изградба на пумпната станица број 3 /,со што целосно ќе биде завршена изградбата на овој систем.

Вкупната вредност на работите од оваа фаза изнесува 2.831.604 денари од кои од Министерството за животна средина и просторно планирање, преку Програмата за инвестирање во животната средина за 2023 година, обезбедени се 2.000.000 денари, а 831.604 денари се обезбедени од буџетот на општината за 2023 година.

Во село Лешани привршува првата фаза од изградбата на уличната канализациона мрежа. Вкупната вредност на работите од оваа фаза изнесува 15.682.500 денари, а средствата се обезбедени од концесијата на ТАВ, кои Владата ги пренамени за инфраструктурни проекти во општините.

Со одлука на Владата за распределба на средства за проектот за подобрување на водната инфраструктура на општините во Македонија на општина Дебрца се одобрени вкупно 537.644 евра неповратни / грант средства за изградба канализациона мрежа во село Требеништа,а која ќе започне во првите месеци на 2024 година.

Согласно одлуките на советот на општината до Министерството за животна средина аплицирани се и проектите- за изградба на канализациона мрежа во село Велмеј,со пречистителна станица во село Грко Поле и за доизградба на канализационата мрежа во село Мешеишта.

 

Активности на ЈКП  ,,Дебрца”

Активности на ЈКП ,,Дебрца”

  • Чистење на резервоарот за вода во Горенци
  • Санација на пат во Ботун предизивикан од ископ за приклучок на водоводна мрежа
  • Премостување на дел од водоводната мрежа во Ново Село

 

 

 

Краток видео запис од реконструкцијата на улица во село Волино 15.11.2023 година

Интензивно се работи на реконструкција на улица во село Волино

Во село Волино интензивно се работи на реконструкција на улица во должина од 1300 метри.

Проектот се реализира со средства обезбедени преку програмата за поврзување на локални патишта,а градежните работи ги изведуваат Ленди Груп Скопје и Маркоски К73 Струга.

Во прилог краток видео запис,

 

 

Известување до граѓаните на село Волино

Започнаa градежните работи за реконструкција на главната улицата oд влезот во село Волино

Започна реконструкцијата на главната улица во село Волино, се работи на улица која е главна артерија во уличната мрежа во с.Волино која го поврзува с.Волино со с.Требеништа и с.Мешеишта, исто така преку оваа улица се поврзуваат луѓето и добрата како внатре во селото така и со околните градови и Општината.

Со зафатот се предвидува  да се изврши  реконструкција  во должина од 1400м, на коловозот со рушење на постојниот асфалт, поставување на тампон од  дробен камен, поставување на нов асфалтен коловоз, изградба на тротоари поплочени со бетонски павер елементи , како и целосна  замена на постојните светилки  со ново улично осветлување ( канделабри)  како и изместување на целокупната електро дистрибутивна мрежа  и телекомуникациска инсталација и истата се предвидува да  биде каблирана, со нови приклучоци  до објектите, како и поставување на атмосверско одводнување долж профилот на улицата.

Средствата за изградба на улицата се одобрени од страна на Министерство за транспорт и врски  согласно Договорот за заем на Република Северна Македонија и Светска Банка, Проект за поврзување на локални патишта, Под- проект Реконструкција на улица во с.Волино.