Select Page
Проекти за поврзување на локални патишта

Проекти за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Дебрца аплицираше со три проекти. Тука можете да ги изнесете вашите сугестии, забелешки и поплаки.

ПРОЕКТ  1

Основен проект за изградба на локален пат од с. Злести до с. Белчишта (делница 1 и 2) во општина Дебрца

Забелешки за проектот

5 + 1 =

Љупчо Балески

Љупчо Балески

Коодинатор на проект

моб:+38976315416

е-маил:ljupco.baleski@gmail.com

ПРОЕКТ  2

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛИНИСКИ ОБЈЕКТИ – УЛИЦА ВО С. ВОЛИНО, ОПШТИНА ДЕБРЦА

Забелешки за проектот

4 + 12 =

Љупчо Балески

Љупчо Балески

Коодинатор на проект

моб:+38976315416

е-маил:ljupco.baleski@gmail.com

Големина на Фонт
Контраст